Inschrijven

Beste (nieuw)ouders en -leden

Inschrijven kan op onze startdag bij de start van het werkjaar, maar ook op elk moment online via de inschrijvingssite.
Om de Chiro voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken kan je sinds 2022 - 2023 kiezen uit drie tarieven. Het sociaal, standaard en solidariteits tarief. Zodat iedereen zelf zijn prijs kan kiezen naar gelang hun financiële thuissituatie zonder enige tussenkomst van derden. 

  • Het standaardtarief blijft zoals vorige jaren €35 voor het eerste kind, €30 voor het tweede en €25 voor volgende kinderen,
  • het sociaal tarief is er voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. i.pv. contact op te nemen met de hoofdleiding om samen tot een compromis te komen voorzien wij voor hun nu een ook een vast bedrag. het sociaal tarief bedraagt €15.
  • voor de ouders die het zien zitten om de gezinnen die het moeilijker hebben te steunen voorzien wij een solidatiteits-tarief €40.

Daarnaast betaal je €5 waarborg voor een sjaaltje. Meer info over de Chirohemden vind je onder de sectie Chirohemden.

De Inschijvingssite: https://crescendo.sikanda.be/leden/
Ons rekeningnummer: BE90 7343 7907 8332