Kamp 2020

Beste ouders en leden,

Onderstaande informatie heeft elke ouders normaal gezien via mail toegestuurd gekregen. Indien dit niet het geval is, neem je best contact op met hoofdleiding@chirocrescendo.be

Op 2 juli kregen jullie normaal ook het kampboekje opgestuurd. Die kan je hier ook raadplegen: Kampboekje 2020.

Met veel vreugde kunnen we jullie mededelen dat het chirokamp kan doorgaan! Deze brief geeft een overzicht van alle maatregelen die we zullen nemen en legt uit hoe je je kinderen officieel kan inschrijven. In het kort: 

 • We delen de groepen op in drie bubbels: Rood&Blauw + Oranje + Bordeaux, Groen + Bruin + Aspi en Kaki + Geel + Violet.
 • Het kamp start nog steeds op zaterdag 11 juli, maar stopt één dag vroeger, op zondag 19 juli. Je moet je kinderen zelf brengen en ophalen.
 • Je hebt tot 10 juni de tijd om je kind officieel in te schrijven. Naast de online-inschrijving, doe je dit door dit document af te drukken, in te vullen en in de brievenbus te steken bij Slijkstraat 43 te Pellenberg. Denk ook aan de twee kleefbriefjes van het ziekenfonds! Het inschrijvingsgeld blijft behouden en moet je ook tegen 10 juni overschrijven naar BE90 7343 7907 8332. (hoeveel dit is, kan je nalezen in de sectie ‘Betaling’)
 • Het adres van de kampplaats is Duinenstraat 5, 3660 Opglabbeek.
 • Mensen die in de vijf dagen voor kamp nog de symptomen “hoesten”, “keelpijn”, “verstopte neus”, “koorts”, “diarree” of “moeilijk ademen” hebben, moeten een doktersattest hebben om aan te tonen dat ze geen gevaar voor de gezondheid betekenen (bijvoorbeeld in geval van hooikoorts, astma of andere problemen). Dit geldt ook voor mensen in een risicogroep. Meer informatie vind je hier.
 • Meer informatie over wanneer we jullie verwachten, wanneer de bagage-drop-off zal doorgaan, en wat jullie allemaal moet meenemen, geven we jullie begin juli samen met het kampboekje.
 • Bij verdere vragen of opmerkingen mag je ons steeds contacteren.

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van hoe het kamp in zijn werk zal gaan. We beginnen met de belangrijkste basisregels, waar de rest van de regels op zijn gebaseerd.
 
Om de situatie te schetsen: onze kampplaats bestaat uit drie aangrenzende terreinen, genaamd Sparrenheem, Heidedal en Zavelheem, die elk uitgerust zijn met een eigen gebouw, sanitair, en refter. Daarbuiten hebben we toegang tot een nog groter terrein, bestaande uit een zandheuvel en omliggende bossen. We hebben dus geluk: binnen- en buitenspeelterrein is er voor elke bubbel meer dan genoeg!

 

Inhoudstafel

 1. Algemene veiligheidsmaatregelen
 2. Voorbereiding voor het kamp 
 3. Vervoer naar de kampplaats
 4. Slaapaccommodatie
 5. Vervoer naar huis
 6. Materiaal
 7. EHBO
 8. Keukenploeg
 9. Betaling
 10. Activiteiten
 11. Definitief inschrijven en deadline
 12. Wie mag mee op kamp?

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

 We delen de groepen op in drie contactbubbels, genoemd naar hun kampplaats: 

 • Sparrenbubbel: Rood&Blauw, Oranje en Bordeaux
 • Heidebubbel: Groen, Bruin en Aspi
 • Zavelbubbel:  Geel, Violet en Kaki

Binnen elke bubbel mogen alle normale activiteiten in principe doorgaan, behalve activiteiten waarbij gezichten te dicht bij elkaar komen (denk bijvoorbeeld aan Dikke Bertha of vleeshoop). Tussen de bubbels is geen contact toegelaten en is anderhalve meter afstand verplicht. Niemand komt zonder goede reden op het terrein van een andere bubbel.

In het normale geval worden deze bubbels altijd gerespecteerd, maar indien dit bij uitzondering niet mogelijk is, is het verplicht om een mondmasker te dragen. Leden en leiders zullen dus een mondmasker moeten meenemen.
 
Uitputting kan de kans op ziek worden vergroten, dus we zorgen voor voldoende rust. Dit geldt zowel voor de jonge leden als voor de senioren van de leidingsploeg. Elke groep zal tussen intensieve activiteiten door rustperiodes inlassen zodat iedereen zeker op tijd terug op krachten kan komen. Ook zien we er op toe dat iedereen op tijd in bed ligt om voldoende slaap te krijgen.

Met al deze maatregelen mogen we natuurlijk onze basishygiëne niet vergeten. Handen wassen is nu belangrijker dan ooit, en dat willen we hier ook doorgeven. Voor en na het eten zal er dus altijd een moment zijn voor zowel leden als leiding om hun handen te wassen. Ook tussen activiteiten door zullen we regelmatig de handen wassen. Andere hygiëneregels, zoals niezen in de elleboog, maken we duidelijk door doorheen de kampplaats affiches met uitleg op te hangen.

Krijgt er iemand ziektesymptomen tijdens het kamp, dan moeten wij een strikt stappenplan volgen. Dit stappenplan wordt later nog hier bekend gemaakt vanuit de jeugdsector.
 

2. Voorbereiding voor het kamp 

De bagage-drop-off zal zoals andere jaren een paar dagen voor kamp plaatsvinden. Wanneer dit zal doorgaan, laten we jullie weten begin juli in kampboekje. Om alles veilig te laten verlopen, zullen we dit in shiften organiseren.

Het is voor ons noodzakelijk dat jullie de bagage van jullie kinderen niet zelf meenemen naar het kamp, maar tijdens de drop-off naar de Chiro brengen. We gebruiken deze namelijk om onze container te kunnen vullen en zo ons (dure) materiaal te kunnen beschermen tijdens het transport.
 

3. Vervoer naar de kampplaats

Dit jaar gaat het kamp door in Opglabbeek. Het exacte adres is: 

Duinenstraat 5
3660 Opglabbeek

Zoals andere jaren, is het de bedoeling dat jullie de kinderen zelf naar de kampplaats brengen op zaterdag 11 juli. Dit zal, normaal gezien, in de namiddag zijn. Om ieders veiligheid zo goed mogelijk te kunnen garanderen, hebben we besloten om elke contactbubbel in verschillende shifts te laten toekomen. Zo komen niet alle ouders op hetzelfde moment toe, en kan iedereen op een veilige manier hun kind(eren) afzetten. Het is ook niet toegelaten om te carpoolen met kinderen uit andere gezinnen. Ouders met kinderen in verschillende bubbels komen best in de shift van het kind dat normaal als laatste wordt verwacht. De exacte uren van deze shifts zullen, samen met het kampboekje, nog aan jullie worden doorgegeven.
 

4. Slaapaccommodatie 

Zoals vorige jaren slapen de groepen Rood&Blauw, Geel en Violet in gebouwen. In deze gebouwen zijn geen bedden voorzien, dus wij raden aan om een goede luchtmatras of een veldbed mee te nemen. Mocht je er nog geen hebben, raden we aan om er meteen één van goede kwaliteit te kopen aangezien de leden hier heel het kamp op slapen en ze deze matras of dit veldbed nog jaren gaan kunnen gebruiken in de Chiro.

De oudere groepen: Groen, Bruin, Oranje, Bordeaux, Kaki en Aspi slapen in tenten. Ook zij zullen dus een matje, veldbed of luchtmatras moeten meenemen.
 

5. Vervoer naar huis

Normaal gezien eindigt het kamp op maandag 20 juli, maar om praktische redenen hebben we besloten om het kamp reeds op zondag 19 juli te beëindigen. Aangezien we niet met de bus naar huis kunnen gaan vanwege de contactbubbels, moeten we aan jullie vragen je kinderen zelf te komen ophalen op de kampplaats. 20 juli valt dit jaar op een maandag en voor vele ouders is het niet eenvoudig om op een werkdag hun kinderen te komen ophalen, zeker niet aangezien we dit weer in shiften moeten laten gebeuren en dat een namiddag in beslag zal nemen. Denk er hier opnieuw aan dat carpoolen verboden is, ook met kinderen uit dezelfde bubbel! Jullie zullen de leden dus zelf op zondag 19 juli moeten ophalen in Opglabbeek. De exacte uren hiervan zullen ook nog volgen in het kampboekje. 

Ook na het kamp hebben wij de bagage weer nodig om ons materiaal veilig in de container te vervoeren, dus dit zal je nog niet meteen kunnen meenemen naar huis. Hoogstwaarschijnlijk zal de bagage 21 juli kunnen worden opgehaald aan de Chiro, maar ook dit zal weer gecommuniceerd worden via het kampboekje.  

Voor Rood&Blauw:
Het kamp van Rood&Blauw stopt zoals gewoonlijk op dag 6 (16 juli). De ouders mogen de leden dan komen ophalen in Opglabbeek en kunnen de bagage van hun kinderen wel al meenemen. Exacte uren hiervan zullen ook weer volgen in het kampboekje. Aan deze ouders willen we wel uitdrukkelijk zeggen dat het niet de bedoeling is om tegen je andere kinderen uit oudere groepen dag te gaan zeggen op dit moment. Niemand van deze andere bubbels moet tijdens het kamp in contact komen met iemand erbuiten, spijtig genoeg dus ook niet met de ouders. 


6. Materiaal

Er wordt behoorlijk wat speelmateriaal gebruikt tijdens een kamp van Crescendo. Normaal gezien wordt dit materiaal op kamp in een gezamenlijk materiaalkot verzameld en beheerd door onze materiaalmeester. Om alles veilig te laten verlopen, zullen we dit systeem moeten aanpassen. Het merendeel van het materiaal zullen wij in drievoud aanschaffen en in drie verschillende materiaalkoten verdelen over de bubbels. Duurder materiaal of materiaal dat we niet zomaar in drievoud kunnen voorzien wordt beheerd door onze twee materiaalmeesters. Zij zullen er voor zorgen dat dit materiaal niet zomaar tussen bubbels kan worden uitgewisseld en als dit toch gebeurt, dat het eerst ontsmet wordt. 

7. EHBO

Onze EHBO-verantwoordelijke zal dit jaar uiteraard ook extra maatregelen moeten nemen. Zij zal bij het verzorgen van leden telkens een mondmasker en handschoenen dragen om eventuele besmetting tegen te gaan. Onze EHBO-verantwoordelijke heeft reeds ervaring met het omgaan met Corona-patiënten, dus we hebben alle vertrouwen dat zij dit op een veilige manier kan aanpakken. Voor kleine pijntjes is het niet nodig om haar erbij te roepen, maar zullen we in elke bubbel zelf voorzien zijn van spullen voor eerste zorg, zoals pleisters en ontsmettingsmiddel. Voor ernstige ongevallen staat onze EHBO-verantwoordelijke in contact met een lokale huisarts.
 

8. Keukenploeg 

De keukenploeg zit in dezelfde bubbel als Kaki en Aspi, maar kookt wel voor iedereen. Daarom zullen zij zich tijdens het koken en het rondbrengen van eten aan strikte hygiënemaatregelen moeten houden. De leden van de keukenploeg komen nooit in contact met leden van andere bubbels en als zij in de refter eten rondbrengen zullen zij dit doen met een mondmasker.

9. Betaling

Er zijn voor ons unieke kosten bijgekomen, en belangrijke inkomsten weggevallen. Dit is natuurlijk niet jullie schuld, en jullie zullen hier dan ook niet voor moeten bijbetalen. Daarom houden wij de prijs voor het kamp ook hetzelfde als andere jaren:

Een heel kamp kost per kind €200. Vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin wordt dit €150. Voor de kinderen van de groep Rood&Blauw, kost het kamp €120, aangezien zij een verkorte versie van het kamp zullen bijwonen. Indien je kind een onvolledig kamp mee gaat, en je dit aanduidt op het formulier in bijlage, betaal je 20 euro minder per volledig gemiste dag. 

Indien je het bedrag wilt overschrijven, kan dat op het rekeningnummer van de Chiro:

BE90 7343 7907 8332

Gelieve hierbij dan ook de naam en de groep van je kind(eren) bij te vermelden.

In het geval dat je kind voor het kamp al ziek wordt of symptomen vertoont waardoor het niet mee mag, dan betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug. Mocht je kind vanwege ziekte het kamp vroegtijdig moeten verlaten, dan zijn we toch genoodzaakt om het inschrijvingsgeld bij te houden, aangezien onze kosten al zijn gemaakt.

De betaling is echter terug te trekken van de mutualiteit; daarnaast is er ook een fiscaal voordeel zodat u geen belastingen betaalt op het inschrijvingsgeld voor het kamp. Met beide papieren kan u op de bagage drop-off begin juli terecht bij een speciaal daarvoor ingericht standje. De papieren van de mutualiteit moet u best zelf voorzien, de papieren van de belastingen worden door ons verzorgd.

10. Activiteiten

In verband met de activiteiten op kamp moeten we ook maatregelen volgen. Zo zal bijvoorbeeld de teergeliefde “tweedaagse” niet kunnen doorgaan dit jaar. Met de huidige maatregelen zullen we ook niet kunnen gaan zwemmen. Indien deze maatregelen nog kunnen veranderen voor het kamp begint, is het nog mogelijk dat elke groep apart zal kunnen zwemmen op verschillende dagen. Dit valt natuurlijk nog af te wachten.

Ook sommige van onze dagdagelijkse activiteiten zullen beperkt moeten worden. Dit gaat dan vooral over activiteiten waarbij de gezichten van verschillende mensen dicht in elkaars buurt zouden komen. Spelletjes zoals “Dikke Bertha”, “Vleeshoop”, enzovoort zullen dus dit jaar aan de kant geschoven worden. De reden hiervoor is dat bij spelen zoals deze de kans op besmetting te hoog zou liggen, en dit willen we dus zeker niet riskeren.

Pleinspelen zullen nog kunnen doorgaan. Elke bubbel zal apart blijven en op zichzelf de pleinspelen kunnen beleven. Hier zullen de bubbels dus ook gerespecteerd worden en zullen deze niet gemengd worden.

De vlaggengroet, waar we met heel Crescendo voor elke maaltijd en voor het slapengaan verzamelen, kunnen we wel nog met heel de Chiro laten doorgaan. Rond de vlag bakenen we 3 terreinen af, waar de bubbels op minstens 3 meter afstand van elkaar de vlaggengroet kunnen bijwonen. 

11. Definitief inschrijven en deadline 

Online inschrijven voor het kamp kan nog steeds door je gegevens te raadplegen via deze link: https://crescendo.sikanda.be/leden/.

Om de inschrijving officieel te maken, hebben we zowel voor leden die al online ingeschreven zijn als voor leden die nog online ingeschreven moeten worden nog een extra document (in bijlage) nodig. Normaal laten we dit document invullen tijdens het huisbezoek van de leiding, maar nu zullen jullie deze zelf moeten invullen en in de brievenbus steken op het adres: Slijkstraat 43 in Pellenberg. Om privacy-redenen kunnen we dit niet online regelen.

Dit document bestaat uit drie delen: 

 • De medische fiche. Hierop ga je algemene contactgegevens en medische gegevens van je kind moeten invullen. Deze medische fiche wordt grondig doorgenomen door de leiding van het lid en door de EHBO verantwoordelijke, niemand anders zal deze gegevens te zien krijgen. Denk eraan ook twee kleefbriefjes van het ziekenfonds erbij te steken!
 • Een document voor onvolledig kamp. Dit document vul je in wanneer het lid later zal toekomen op kamp of vroeger moet vertrekken omwille van een ander kamp/vakantie. Op deze manier kunnen wij exacte hoeveelheden eten voorzien voor elke dag.  
 • Een document voor speciale voeding. Als je kind vegetarisch eet of een speciaal dieet volgt, vul je dat in op dit document. Je hebt deze informatie ook al op de medische fiche moeten invullen, maar dit document is bedoeld voor de keukenploeg.

Aangezien het hoog tijd wordt dat wij onze bestelling voor het eten kunnen plaatsen, geven we jullie nog de tijd tot 10 juni om je in te schrijven voor het kamp. Dit houdt in: je online inschrijven, de documenten bezorgen op Slijkstraat 43 en de betaling in orde brengen.

12. Wie mag mee op kamp?

Mensen die in de vijf dagen voor kamp nog de symptomen “hoesten”, “keelpijn”, “verstopte neus”, “koorts”, “diarree” of “moeilijk ademen” hebben, moeten een doktersattest hebben om aan te tonen dat ze geen gevaar voor de gezondheid betekenen (bijvoorbeeld in geval van hooikoorts, astma of andere problemen). Dit geldt ook voor mensen in een risicogroep. Deze regel is van toepassing op iedereen die meekomt: leden, leiding, keukenploeg, materiaalmeesters en EHBO. Meer informatie vind je hier: https://chiro.be/info-voor-leiding/corona/wie-mag-mee-op-kamp.
 

Hopelijk brengt deze brief al duidelijkheid op de meeste van jullie vragen. Indien niet, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen door te antwoorden op deze mail. Dit wordt een kamp zoals we er nog nooit één hebben gehad. Toch geloven we bij Chiro Crescendo dat voor elk probleem er een oplossing bestaat.

We kijken er alvast naar uit!

Thomas, Midas en Simon


Bijlage: inschrijvingsdocument-2020.pdf